Đội bóng đá sinh viên Đại học Ngoại ngữ cần đi khách tối thứ 5 khung giờ 20h30 các sân quanh khu vực Cầu Giấy. Đội em sinh viên năm 1-2 nên đối tương tương một chút tránh thế trận 1 chiều.

Thứ Hai, 29-03-2021