Fc-Say cần tìm đối gluu t2 (5/4) 20g30 Trình độ: yếu-cực yếu Hạnh kiểm: tốt Sân Thuỷ Lợi ngõ 95 chùa bộc Bên mình trình độ yếu đỡ bóng hụt cần tìm đội trình độ tương đương để gluu. Đội mạnh bỏ qua giùm em Liên hệ Quang Anh 0975671991

Chủ Nhật, 04-04-2021