Bài viết

0963220209

Cần tìm đối tác 20h30 thứ 6 (9/4) sân MHDI Hoàng Quốc Việt.
Đội TBY, ko ctm, đá vì sức khoẻ, vui vẻ!
Tỉ lệ 150-250-350
Sdt 096220209 (Nam 91)
Mong được giao lưu cùng ae!
Cám ơn ae nhiều!!!!