Góc đi khách: Fc Gà Son trình độ TBY cần đi khách khung 19h thứ 3 (6/7) và các thứ 3 hàng tuần. Khu vực: mỹ đình, hmg hoặc lân cận Đội nào có sân chưa có đối giao lưu ạk Liên hệ: 0975582936

Chủ Nhật, 04-07-2021