Góc đi khách: Fc 3 CỐC trình độ TBY cần đi khách khung 19h thứ 3 (6/7) .Khu vực: hmg,LVL,LTT hoặc lân cận Đội nào có sân chưa có đối giao lưu ah Liên hệ: 0966535935

Thứ Hai, 05-07-2021