Barca giờ phải uống C2 sau khi chia tay Messi

Thứ Năm, 09-12-2021