Bài viết

0931805710

Sân Phạm Hùng 1 quận 8 tối t5 tuần này 6:30-8h đội mình sinh viên trung bình cần tìm đối trung bình giao lưu ạ. Đã có sân sẵn. Sdt:0931805710 cảm ơn anh em ạ