Bài viết

0925106688

Đ𝘂́𝗻𝗴 đ𝗮𝗺 𝗺𝗲̂ 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗹𝗮̀ 𝗸𝗵𝗼́ 𝗯𝗼̉ ⚽️

⚽️⚽️⚽️ Sân Bóng Thôn Lời 𝗸𝗶́𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗮̀𝗼 𝗾𝘂𝘆́ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 ❤️❤️❤️

- Sau thời gian Sân 7 đi vào hoạt động.
- E Vừa hoàn thiện xong Sân 5 người,Mời ae qua trải nghiệm.
- Em bắt đầu nhận khách từ 18/11/2023
- Mọi người có nhu cầu đặt sân xin vui lòng liên hệ Mr Khởi: 0925.10.6688

⚽️ Sân Bóng Thôn Lời 🏅🏅
Dc: Thôn Lời,Đặng Xá,Gia Lâm,HN
( Mặt đường Ỷ Lan, Ngay cạnh dốc lời )
☎️ 0925.10.6688