Bài viết

Bappi

"Chân trái, chân phải. Cứ làm như thầy bảo là được!"
📹 @slimsuki_

1