Bài viết

Nguyễn Thành Lộc - QC

Chỉ cần 1 trận thắng thôi. Ra hạng và mơ về chức vô địch thôi ae chè xanh kkk