Bài viết

0936327662

GÓC ĐI KHÁCH

Fc Trường Đảng cần đi khách 17h30 thứ 7 ngày 20/3 Tỉ lệ 2-3-4, quanh khu vực Cầu Giấy, HQV. Cam kết không chân tay miệng. Đá lịch sự vì toàn anh em văn phòng 8x đời đầu.

liên hệ Chau Vu: 0936327662