Bài viết

nguyenty0196@gmail.com

[TÌM ĐỐI]
Fc High
Thời gian: 21g chủ nhật ngày 4/4
Sân nhà: Sân Đầm Hồng 2 sân 4
Trình độ: cực yếu kém , vui vẻ là chính
Cam kết trình độ cần tìm đối cùng trình độ tránh thế trận 1 chiều
Hạnh kiểm: cháu ngoan bác hồ

1