Bài viết

0975582936

Góc đi khách:
Fc Gà Son trình độ TBY cần đi khách khung 19h thứ 3 (6/7) và các thứ 3 hàng tuần.
Khu vực: mỹ đình, hmg hoặc lân cận
Đội nào có sân chưa có đối giao lưu ạk
Liên hệ: 0975582936