bảng xếp hạng, giải đấu công nghệ, giải đấu cộng đồng
Hạng Tên Trận Thắng Hòa Thua Trình độ Đánh giá trung bình Tổng đánh giá Tổng uy tín bị trừ Điểm xếp hạng
🏆🥇 MUFC. VN 2 1 0 0 276 4.71 5.0 0.0 902
🥈 Navy FC 23 13 2 5 245 4.68 47.0 0.0 862
🥉 Karaoke 165 Trần Đăng Ninh FC 16 12 1 1 234 4.45 31.0 0.0 771
4 𝗛𝗢𝗧 𝗕𝗟𝗢𝗢𝗗 𝗙𝗖 19 15 2 1 209 4.51 45.0 0.0 760
5 CAF FC 5 1 0 2 183 4.82 15.0 0.0 743
6 FC AEVP 17 10 4 3 215 4.42 44.0 0.0 731
7 FC RƯỢU CAN LộC 12 4 3 4 193 4.73 24.0 0.0 720
8 Bravo 2 1 0 0 159 4.68 5.0 0.0 704
9 StepUp&Friends 8 3 1 3 154 4.76 29.0 0.0 680
10 FC BestBrothers 9 3 1 2 206 4.24 4.0 0.0 677
11 FC StartUp 12 7 1 1 182 4.08 28.0 0.0 646
12 FCB 36 in Hà Nội 3 3 0 0 142 4.49 9.0 0.0 643
13 FC Áo Tập 23 6 3 11 142 4.78 48.0 0.0 638
14 SVTN VIS 34 12 6 13 148 4.53 77.0 0.0 621
15 FC LHPAS 1 0 0 1 115 4.68 5.0 0.0 615
16 1 năm 2 trận 5 2 0 3 144 4.34 17.0 0.0 614
17 FC Tuesday 3 1 0 2 106 4.78 10.0 0.0 609
18 Fc Bằng Hữu 7 3 1 1 145 4.69 19.0 0.0 606
19 Etanol 2 1 1 0 113 4.69 5.0 0.0 593
20 Fc Thông 5 1 1 2 109 4.42 22.0 0.0 576
21 fc logan 4 3 0 0 59 4.58 5.0 0.0 517