bảng xếp hạng, giải đấu công nghệ, giải đấu cộng đồng
Hạng Tên Trận Thắng Hòa Thua Trình độ Đánh giá trung bình Tổng đánh giá Tổng uy tín bị trừ Điểm xếp hạng
🏆🥇 SVTN VIS 35 12 6 14 116 4.53 77.0 0.0 1724
🥈 Navy FC 23 13 2 5 130 4.68 47.0 0.0 1303
🥉 FC Áo Tập 23 6 3 11 81 4.78 48.0 0.0 1279
4 𝗛𝗢𝗧 𝗕𝗟𝗢𝗢𝗗 𝗙𝗖 19 15 2 1 85 4.51 45.0 0.0 1211
5 FC AEVP 17 10 4 3 88 4.42 44.0 0.0 1190
6 Karaoke 165 Trần Đăng Ninh FC 16 12 1 1 90 4.45 31.0 0.0 1000
7 StepUp&Friends 8 3 1 3 74 4.76 29.0 0.0 985
8 FC RƯỢU CAN LộC 12 4 3 4 87 4.73 24.0 0.0 920
9 Fc Bắc Đảo 19 12 0 7 85 4.73 24.0 0.0 918
10 FC StartUp 12 7 1 1 84 4.08 28.0 0.0 912
11 Fc Bằng Hữu 7 3 1 1 86 4.69 19.0 0.0 840
12 Fc Thông 5 1 1 2 61 4.42 22.0 0.0 833
13 CAF FC 5 1 0 2 80 4.82 15.0 0.0 787
14 1 năm 2 trận 5 2 0 3 77 4.34 17.0 0.0 766
15 FC Tuesday 3 1 0 2 58 4.78 10.0 0.0 686
16 FCB 36 in Hà Nội 3 3 0 0 69 4.49 9.0 0.0 653
17 MUFC. VN 2 1 0 0 103 4.71 5.0 0.0 649
18 Bravo 2 1 0 0 73 4.68 5.0 0.0 616
19 Etanol 2 1 1 0 70 4.69 5.0 0.0 614
20 FC LHPAS 1 0 0 1 61 4.68 5.0 0.0 604
21 fc logan 4 3 0 0 56 4.58 5.0 0.0 589
22 FC BestBrothers 9 3 1 2 91 4.24 4.0 0.0 575