bảng xếp hạng, giải đấu công nghệ, giải đấu cộng đồng
Hạng Tên Trận Thắng Hòa Thua Trình độ Đánh giá trung bình Tổng đánh giá Tổng uy tín bị trừ Điểm xếp hạng
🏆🥇 SVTN VIS 35 12 6 14 133 4.53 77.0 0.0 1741
🥈 Navy FC 23 13 2 5 167 4.68 47.0 0.0 1340
🥉 FC Áo Tập 23 6 3 11 98 4.78 48.0 0.0 1296
4 𝗛𝗢𝗧 𝗕𝗟𝗢𝗢𝗗 𝗙𝗖 19 15 2 1 112 4.51 45.0 0.0 1238
5 FC AEVP 17 10 4 3 116 4.42 44.0 0.0 1218
6 Karaoke 165 Trần Đăng Ninh FC 16 12 1 1 121 4.45 31.0 0.0 1031
7 StepUp&Friends 8 3 1 3 91 4.76 29.0 0.0 1002
8 FC RƯỢU CAN LộC 12 4 3 4 113 4.73 24.0 0.0 946
9 Fc Bắc Đảo 19 12 0 7 105 4.73 24.0 0.0 938
10 FC StartUp 12 7 1 1 107 4.08 28.0 0.0 935
11 Fc Bằng Hữu 7 3 1 1 103 4.69 19.0 0.0 857
12 Fc Thông 5 1 1 2 78 4.42 22.0 0.0 850
13 CAF FC 5 1 0 2 102 4.82 15.0 0.0 809
14 1 năm 2 trận 5 2 0 3 94 4.34 17.0 0.0 783
15 FC Tuesday 3 1 0 2 75 4.78 10.0 0.0 703
16 MUFC. VN 2 1 0 0 142 4.71 5.0 0.0 688
17 FCB 36 in Hà Nội 3 3 0 0 86 4.49 9.0 0.0 670
18 Bravo 2 1 0 0 91 4.68 5.0 0.0 634
19 Etanol 2 1 1 0 87 4.69 5.0 0.0 631
20 FC LHPAS 1 0 0 1 78 4.68 5.0 0.0 621
21 FC BestBrothers 9 3 1 2 119 4.24 4.0 0.0 603
22 fc logan 4 3 0 0 59 4.58 5.0 0.0 517