Sân bóng đá mini ở quận Thị xã Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng