Sân bóng đá mini ở quận Quận Đống Đa, Tp Hà Nội

Sân bóng cỏ nhân tạo ĐH Y Hà Nội

Quận Đống Đa
Sân Bóng Đá Thái Hà Mới - 69 Hoàng Cầu

Quận Đống Đa
Sân bóng Đại học Thủy lợi

Quận Đống Đa
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Học Viên Ngân Hàng

Quận Đống Đa