Sân bóng đá mini ở quận Quận Đống Đa, Tp Hà Nội

Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải

Quận Đống Đa
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Học Viên Ngân Hàng

Quận Đống Đa
Sân bóng cỏ nhân tạo ĐH Y Hà Nội

Quận Đống Đa
Sân Bóng Đá Thái Hà Mới - 69 Hoàng Cầu

Quận Đống Đa
Sân bóng Đại học Thủy lợi

Quận Đống Đa