Sân bóng đá mini ở quận Quận Hà Đông, Tp Hà Nội

Sân Bóng Trường Nhạc Hoạ Trung Ương

Ngõ 55-57, đường Trần Phú, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội

Đã duyệt
SÂN BÓNG MẬU LƯƠNG, PHƯỜNG KIẾN HƯNG

Sân bóng Mậu Lương, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội

Đã duyệt
Sân bóng Học viện kĩ thuật mật mã

Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã, Đường Chiến Thắng, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội

Đã duyệt
Sân Bóng Đá Cỏ Nhân Tạo Trường THPT Trần Hưng Đạo

QL21B, Quang Lãm, Phú Lãm, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội

Đã duyệt
Sân Bóng Minh Kiệt , Dương Nội

Khu đô thị Dương Nội, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội

Đã duyệt
Sân bóng Cường Quốc

Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội

Đã duyệt
Sân bóng đá Hà Trì

Khu thể thao Hà Trì, Hà Cầu, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội

Đã duyệt
Sân bóng Văn Quán

19/5, Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội

Đã duyệt
sân bóng hà trì

khu 2 hà trì hà đông, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội

Đã duyệt
Sân bóng Bắc Việt

Cuối đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội

Đã duyệt