Sân bóng đá mini ở quận Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội

Sân bóng KTX trường ĐH Bách Khoa

Quận Hai Bà Trưng
Sân bóng trường ĐH Bách Khoa

Quận Hai Bà Trưng
Sân bóng Vĩnh tuy 30

Quận Hai Bà Trưng
Sân bóng SportLand Vĩnh Tuy

Quận Hai Bà Trưng
Sân bóng trường Nguyễn Phong Sắc 44 Đại La

Quận Hai Bà Trưng
Sân bóng cv tuổi trẻ

Quận Hai Bà Trưng