Sân bóng đá mini ở quận Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Sân 195 định công hạ

Quận Hoàng Mai
The Garden Yên Sở

Quận Hoàng Mai
Sân bóng đá Minh Kiệt 104 Nguyễn An Ninh

Quận Hoàng Mai
Sân bóng AKKA

Quận Hoàng Mai

Mới khai trương, cỏ đẹp, đèn sáng, còn nhiều khung giờ đẹp

88 Linh Đường, Quận Hoàng Mai

Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội

Sân Bóng 99 Định Công

Quận Hoàng Mai