Sân bóng đá mini ở quận Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội

Sân trường học viện chính trị kv1

Quận Thanh Xuân
Sân bóng 292 Kim Giang

Quận Thanh Xuân
Sân bóng Đầm Hồng 2

Quận Thanh Xuân

https://www.facebook.com/profile.php?id=100025100040420

Ngõ 93 - Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân

Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội

Sân Bóng VSA

Quận Thanh Xuân
Sân bóng thượng đình

Quận Thanh Xuân

Sân bóng đá cỏ nhân tạo thượng đình 129 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội Sân nằm đối diện royal city, sân mới, cỏ đẹp, ánh sáng tốt

129 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Quận Thanh Xuân

Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội