Sân bóng đá mini ở quận Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Sân vận động Tao Đàn

Số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Đã duyệt
Sân bóng futsal Nguyễn Du

116 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP.HCM, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Đã duyệt