Sân bóng đá mini ở Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Sân bóng Trí Hải (Tri Hai Football)

Cụm sân bao gồm 12 sân 5 người / 4 sân 7 người / 1 sân 11 người

204A Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2

Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Sân bóng đá Phước Tiến

Cụm 3 sân bóng đá cỏ nhân tạo liền kề mới đưa vào khai thác

311 đường số 7, phường Bình Khánh, Quận 2

Quận 2, Tp Hồ Chí Minh