Sân bóng đá mini ở quận Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Sân bóng đá mini thảo điền

Quận 2
Sân bóng đá Phước Tiến

Quận 2

Cụm 3 sân bóng đá cỏ nhân tạo liền kề mới đưa vào khai thác

311 đường số 7, phường Bình Khánh, Quận 2

Quận 2, Tp Hồ Chí Minh