Sân bóng đá mini ở quận Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Sân bóng MU Lý Phong

Quận 5

Sân bóng đá tại chỗ câu lạc bộ cầu lông Lý Phong.

78 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5

Quận 5, Tp Hồ Chí Minh