Sân bóng đá mini ở quận Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

Sân bóng Trương Văn Thành

Quận 9

Gồm 2 sân 5 người, mặt cỏ bình thường.

50/16, Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, Quận 9

Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

Sân bóng đá mini Lam Sơn

Quận 9

Sân bóng đá mini Tiến Minh

Quận 9

Sân Kí túc xá D2 đại học SPKT

Quận 9

Sân cỏ nhân tạo Phước Long

Quận 9

San 11 người, 7 người và 5 người

146 nam hòa phước long a, Quận 9

Quận 9, Tp Hồ Chí Minh