Sân bóng đá mini ở Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

Sân Bóng Mini VTT

Cụm sân bóng cỏ nhân tạo tốt nhất khu Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú gồm 03 sân 5 người, 01 sân 7 người

7/14/46 Đường 182, Tân Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, Quận 9

Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

Sân bóng Trương Văn Thành

Gồm 2 sân 5 người, mặt cỏ bình thường.

50/16, Trương Văn Thành, phường Hiệp Phú, Quận 9

Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

Sân bóng đá mini Tiến Minh

Sân Kí túc xá D2 đại học SPKT

Sân bóng KTC Cao Đẳng Công Thương HCM

Sân của ktx cao đẳng Công Thương Tp HCM

KTX Cao Đẳng Công Thương, Quận 9

Quận 9, Tp Hồ Chí Minh