Sân bóng đá mini ở Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

Sân 79

Sân cỏ tự nhiên với 6 sân 5, 2 sân 7 và 1 sân 11 mới. Chất lượng khỏi chê

79 đường 79, Phường Phước Long B, Quận 9

Quận 9, Tp Hồ Chí Minh