Nếu bạn cảm thấy cuộc đời đen đủi, hãy nhìn sang Richarlison" ❌Ghi bàn, cởi áo, VAR từ chối, bị thẻ vàng ❌Ghi bàn, cởi áo, VAR từ chối, bị thay người ❌Ghi bàn, cởi áo, nhảy vũ điệu của gà, bàn thắng được công nhận, Liverpool thắng chung cuộc 😢 Thương anh..🥹

Thứ Hai, 01-05-2023