Bài viết

Vũ Lê

Nếu bạn cảm thấy cuộc đời đen đủi, hãy nhìn sang Richarlison"
❌Ghi bàn, cởi áo, VAR từ chối, bị thẻ vàng
❌Ghi bàn, cởi áo, VAR từ chối, bị thay người
❌Ghi bàn, cởi áo, nhảy vũ điệu của gà, bàn thắng được công nhận, Liverpool thắng chung cuộc 😢
Thương anh..🥹