Sân bóng

Sân bóng đá nhân tạo

sân đội cấn

266 Đội cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thiên Môn

266 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

sân cầu lông

52 tân ấp, Quận Ba Đình, Hà Nội

sân thảm

Sân demo

260 đội cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội

Sân đẹp

Sân Bóng đá 10/10

15A Hồng Hà, Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội

Sân bóng đá Hồng Hà

15 Hồng Hà, Phúc Xá, Quận Ba Đình, Hà Nội

Sân bóng Quần Ngựa

Số 55 phố Đốc Ngữ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Sân bóng thực nghiệm

50 liễu giai, ba đinh , hà nội, Quận Ba Đình, Hà Nội

Sân ACCB

12 Đường Hồng Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội

sân Hoàng hoa thám

671 hoàng hoa thám, Quận Ba Đình, Hà Nội

Sân Bóng Phạm Hồng Thái

số 1 phố Nguyễn Văn Ngọc, Quận Ba Đình, Hà Nội

Sân bóng đá Vũ Hoàng Khang

142 Ông Ích Khiêm, Hải Châu Ii, Quận Ba Đình, Hà Nội

Sân bóng trường thực nghiệm 50 Liễu Giai

50 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội