Sân bóng đá mini ở quận Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

Sân bóng đại việt

Quận Ba Đình

Sân bóng đá Hồng Hà

Quận Ba Đình

Sân bóng trường thực nghiệm 50 Liễu Giai

Quận Ba Đình