Sân bóng đá mini ở quận Quận Ba Đình, Tp Hà Nội

Sân bóng đại việt

Quận Ba Đình
Sân bóng trường thực nghiệm 50 Liễu Giai

Quận Ba Đình
Sân bóng đá Hồng Hà

Quận Ba Đình