Sân bóng đá mini ở quận Quận 8, Tp Hồ Chí Minh

Sân Nguyễn Thị Định

Trường Năng Khiếu Nguyễn Thị Định, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh

Đã duyệt
Sân futsal Thái Sơn Nam

Đường Số 12, Phường 5, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh

Đã duyệt
Sân bóng đá mini Vạn Nguyên

118/29/15/6 Phú Định, Phường 16, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh

Đã duyệt
Sân bóng đá Hoàng Vy

110 đường Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh

Đã duyệt
Sân bóng Cao Lỗ

130 Cao Lỗ, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh

Đã duyệt